Sygdom og fravær

 

Hvis dit barn er sygt:

Sygdom meddeles til dagplejeren inden kl. 8.00. Pr. sms eller ved opkald.

Husk at melde dit barn rask igen. Gerne dagen før det møder igen eller inden kl. 8.00 på mødedagen.

Dette giver mulighed for bedre planlægning af aktiviteter. Er der ikke så mange børn, så foretager vi os muligvis ting, som er mere hensigtsmæssige med få børn.

Se mere under vejledning af sygdom.

 

Når dagplejeren er syg:

 Her tilkaldes vikar til dagplejehjemmet. Børnene kender vikarerne, som jævnligt kommer på besøg i hjemmet.

Dette gælder dog ikke ved alvorlig sygdom eller dødsfald i familien.

Du får altid besked om dette senest kl 6.15 om morgenen inden åbning. Dette er fordi forældrene her, har ønsket at de selv kan vælge, om barnet skal komme eller blive hjemme.